PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2023

Deze privacyverklaring voor Home Bij Zee (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer u onze diensten (‘Diensten’) gebruikt, zoals wanneer u:

Onze website bezoekt op http://www.homebijzee.nl, of een andere website van ons die naar deze privacyverklaring verwijst

Met ons op andere gerelateerde manieren in contact komt, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring zal u helpen uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met onze beleidsregels en praktijken, gebruik dan onze Diensten niet. Als u nog vragen of zorgen heeft, neem dan contact met ons op via info@homebijzee.nl.

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting geeft de belangrijkste punten weer uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door op de link te klikken die volgt op elk belangrijk punt, of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden waarin u geïnteresseerd bent.

Welke persoonlijke informatie verwerken we? Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we afhankelijk van hoe u met ons en de Diensten interageert, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt, persoonlijke informatie verwerken. Leer meer over de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen we informatie van derden? We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we uw informatie? We verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om aan de wet te voldoen. We kunnen uw informatie ook voor andere doeleinden verwerken met uw toestemming. We verwerken uw informatie alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dat te doen. Lees meer over hoe we uw informatie verwerken.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden. Lees meer over wanneer en met wie we uw persoonlijke informatie delen.

Hoe houden we uw informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures ingesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen. Toch kan geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging kunnen doorbreken en uw informatie onrechtmatig kunnen verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Lees meer over hoe we uw informatie veilig houden.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van uw geografische locatie kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie volgens de toepasselijke privacywetgeving. Lees meer over uw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door een verzoek van de betrokkene in te dienen of contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek overwegen en handelen volgens de toepasselijke privacywetten.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? Bekijk de volledige privacyverklaring.

INHOUDSOPGAVE

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

OP WELKE WETTELIJKE BASISSEN STEUNEN WIJ OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN?

WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

REGELINGEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

HEBBEN INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

DOEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

HOE KUNT U ONS BEREIKEN OVER DEZE KENNISGEVING?

HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie die door u is verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

namen

telefoonnummers

e-mailadressen

Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult uw specifieke identiteit niet (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan informatie over apparaten en gebruik bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de beveiliging en werking van onze Diensten te handhaven, en voor onze interne analyses en rapportagedoeleinden.

De informatie die we verzamelen, omvat:

Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiksof prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u toegang heeft tot of onze Diensten gebruikt, en die we opslaan in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons interageert, kan deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteiten in de Diensten bevatten (zoals de datum/tijd die aan uw gebruik is gekoppeld, pagina’s en bestanden die zijn bekeken, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), apparaatevenementinformatie (zoals systeemactiviteit, foutrapporten, soms ‘crashdumps’ genoemd, en hardware-instellingen).

HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

In het kort: We verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om aan de wet te voldoen. We kunnen uw informatie ook voor andere doeleinden verwerken met uw toestemming.

We verwerken uw persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Diensten interageert, waaronder:

Om diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. We kunnen uw informatie verwerken om u de gevraagde dienst te verlenen.

Om bestellingen te vervullen en te beheren. We kunnen uw informatie verwerken om bestellingen, betalingen, retourzendingen en ruilingen die via de Diensten zijn gedaan, te vervullen en te beheren.

Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen, bijvoorbeeld om schade te voorkomen.

OP WELKE WETTELIJKE BASISSEN STEUNEN WIJ OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: We verwerken uw persoonlijke informatie alleen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden (dwz juridische grondslag) hebben om dit te doen op grond van de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om aan wetten te voldoen, u diensten te verlenen of om onze contractuele verplichtingen na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.

Als u zich in de EU, VK of Zwitserland bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse GDPR vereisen van ons dat we de geldige juridische grondslagen uitleggen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we ons beroepen op de volgende wettelijke grondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:

Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming heeft gegeven (dat wil zeggen toestemming) om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor een specifiek doel. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Lees meer over het intrekken van uw toestemming.

Uitvoering van een overeenkomst. We kunnen uw persoonlijke informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, inclusief het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voordat u een overeenkomst met u aangaat.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals samenwerken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uitoefenen of verdedigen, of uw informatie verstrekken als bewijs in juridische procedures waaraan we deelnemen.

Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een derde partij te beschermen, zoals situaties die mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon omvatten.

WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties zoals beschreven in deze sectie en/of met de volgende derde partijen.

We moeten uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van ons bedrijf door een ander bedrijf.

HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

Kort gezegd: We bewaren uw informatie zolang als nodig is om de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke informatie alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

Kort gezegd: We streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen met een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de beveiliging van de persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze beveiligingsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische overdracht via internet of informatietechnologie voor opslag worden gegarandeerd als 100% veilig. We kunnen daarom niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derde partijen in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie onrechtmatig te verzamelen, toegang te krijgen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de diensten binnen een veilige omgeving.

VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kort gezegd: We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar.

We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar of richten ons op hen voor marketingdoeleinden. Door de diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar bent of de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en stemt u in met het gebruik van de diensten door een dergelijke minderjarige afhankelijke. Als we ontdekken dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens snel uit onze gegevens te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@homebijzee.nl.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kort gezegd: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland en Canada, hebt u rechten waarmee u meer toegang hebt tot en controle hebt over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account op elk moment herzien, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, VK, Zwitserland en Canada) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze rechten kunnen het recht omvatten (i) toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) verzoek om rectificatie of verwijdering; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; (vi) indien van toepassing, om gegevensoverdraagbaarheid; en (vii) niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden vermeld in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?’ hieronder.

We zullen elk verzoek overwegen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat wij uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw lidstaat of de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federale Commissaris voor Gegevensbescherming en Informatie.

Intrekken van uw toestemming: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, die afhankelijk van de toepasselijke wetgeving expliciete en/of impliciete toestemming kan zijn, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden vermeld in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?’ hieronder.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het ‘verkopen’ van uw persoonlijke informatie.

In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben we geen persoonlijke informatie bekendgemaakt, verkocht of gedeeld met derden voor zakelijke of commerciële doeleinden. In de toekomst zullen we geen persoonlijke informatie verkopen of delen van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten.

DOEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving bijwerken indien nodig om te voldoen aan relevante wetten.

We kunnen deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven door een bijgewerkte ‘Herzien’ datum en de bijgewerkte versie is van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacykennisgeving, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een melding te sturen. We moedigen u aan om deze privacykennisgeving regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons e-mailen op info@homebijzee.nl of contact met ons opnemen via de post op:

Home Bij Zee

Dishoekseweg 30
4371 NH Koudekerke
Nederland

HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetten in uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, deze informatie te wijzigen of te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken of te verwijderen, vragen we u om een verzoek voor toegang door betrokkene in te vullen en in te dienen. (Termly)

This privacy policy is a dutch translation of a privacy policy that was created using Termly’s Privacy Policy Generator.